Kontakt

Biuro handlowe Poznań

Adam Kaczmarek

Menedżer Produktu
tel.:    +48 61 622 58 90
mob.: +48 602 580 222
e-mail: ak@bibusmenos.pl

Formularz kontaktowy

Mapa

BIBUS MENOS Sp. z o.o.
Centrala

ul. Spadochroniarzy 18
80-298 Gdańsk
tel. 58 660 95 70
fax 58 661 71 32

www.bibusmenos.pl


Dane firmy

NIP 586-19-98-965
REGON 191738513
KRS 0000085523


Rejestracja:

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ
w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy: 1 000 000 PLN

mBank S.A. Oddział w Gdyni
40 1140 1153 0000 4927 2800 1001

ING Bank Śląski S.A. Oddział w Gdyni
09 1050 1764 1000 0023 3910 2804

dnvbv