Porady

Pierwsze zalanie i uruchomienie pompy hydroforowej

W jaki sposób uruchomić pompę hydroforową?

Rozpakowanie nowej pompy z jej fabrycznego opakowania stanowi początkowy etap procesu uruchamiania urządzenia. Warto zwrócić uwagę na zachowanie dostarczonej przez producenta dokumentacji, która zazwyczaj obejmuje instrukcję obsługi oraz kartę gwarancyjną.

Nie jest konieczne przechowywanie oryginalnego opakowania w celu rozpatrzenia ewentualnych roszczeń gwarancyjnych u producenta. Jednakże kluczowe jest zachowanie dokumentu potwierdzającego zakup pompy. Brak faktury lub paragonu może powodować trudności w procesie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii.

Wskazówki dotyczące kroków niezbędnych do pierwszego uruchomienia pompy można znaleźć w instrukcji obsługi. Aby przeprowadzić ten proces sprawnie, przyda się podstawowa wiedza techniczna oraz zestaw popularnych narzędzi, takich jak klucze i śrubokręt. Przygotowanie manometru również jest ważne, ponieważ pomoże przy pierwszym uruchomieniu zbiornika hydroforowego.

Pompy mogą być zasilane dwoma rodzajami napięcia: 230V lub 400V. Informacje na ten temat znajdziesz w specyfikacji urządzenia. Przed uruchomieniem pompy hydroforowej ważne jest dostarczenie właściwego napięcia do miejsca instalacji. Upewnij się również, że długość kabla doprowadzającego energię elektryczną do urządzenia jest odpowiednia, aby uniknąć problemów podczas uruchamiania.

Głębokość studni może się różnić w zależności od poziomu wód podziemnych. Ze względu na to, fabryczny kabel pompy głębinowej zwykle nie jest dostatecznie długi. Konieczne jest więc hermetyczne zabezpieczenie połączenia oryginalnego kabla z przedłużeniem, aby zapewnić poprawną pracę systemu.

 

W jaki sposób uruchomić pompę hydroforową po raz pierwszy?

Przed przystąpieniem do użytkowania nowej pompy, istotne jest odpowiednie jej przygotowanie. Przed pierwszym uruchomieniem pompy hydroforowej, warto zwrócić uwagę na usunięcie wszelkich pęcherzyków powietrza, które mogły się pojawić wewnątrz urządzenia w trakcie montażu.

Warto mieć na uwadze, że pierwsze uruchomienie pompy hydroforowej powinno odbyć się przy otwartych zaworach. To istotne, aby efektywnie usunąć powietrze z instalacji ssącej. Po zakończeniu tego procesu, zawory należy zamknąć. Połączony układ, składający się z pompy oraz zbiornika hydroforowego, powinien sprawnie osiągnąć właściwe ciśnienie robocze.

Zestaw hydroforowy posiada wbudowane czujniki, które monitorują parametry działania urządzenia. Elektroniczny czujnik ciśnienia inicjuje pracę silnika pompy, gdy ciśnienie w układzie spadnie poniżej ustalonego poziomu. Ten parametr można regulować w zakresie od 1,5 do 4 barów. Gdy pompa zostanie uruchomiona, woda będzie pompowana do zbiornika aż do osiągnięcia zdefiniowanego poziomu ciśnienia. Po osiągnięciu tego poziomu, czujnik wyłączy silnik pompy.

 

Jak pierwszy raz uruchomić zbiornik hydroforowy?

Obecność zbiornika jest nieodzownym składnikiem każdego zestawu hydroforowego. Podobnie jak proces uruchamiania pompy hydroforowej, również zbiornik hydroforowy wymaga właściwego przygotowania przed rozpoczęciem pracy.

Kluczowym aspektem koniecznym do poprawnej pracy urządzenia jest właściwe ciśnienie powietrza wewnątrz zbiornika. Początkowe ciśnienie w nowym zbiorniku hydroforowym zazwyczaj mieści się w przedziale od 1,7 do 2 barów. Eksperci sugerują, że najwyższa wydajność zbiornika jest osiągana, gdy ciśnienie wstępne jest ustawione o 0,2 bara poniżej wartości ciśnienia włączania pompy hydroforowej, jakie jest ustalone na czujniku.

Większość zbiorników hydroforowych jest wyposażona w wskaźnik ciśnienia, który można dostosować w zakresie od 1 do 3 barów, przy użyciu podobnego zaworu, jak w samochodach. Aby utrzymać odpowiedni poziom ciśnienia w hydroforze, zaleca się regularne sprawdzanie co pół roku. W przypadku, gdy ciśnienie spadnie poniżej oczekiwanej wartości, można je zwiększyć poprzez dodanie powietrza za pomocą pompki lub kompresora.

Masz możliwość wyboru między zbiornikami hydroforowymi ocynkowanymi a zbiornikami z przeponą. Pierwszy rodzaj zbiornika jest wykonany z ocynkowanej stali, co sprawia, że jest odporny na korozję. Mimo że zbiorniki tego typu są bardziej trwałe, ich wydajność jest nieco mniejsza w porównaniu do zbiorników z przeponą. Warto zaznaczyć, że zbiorniki hydroforowe zazwyczaj charakteryzują się dużymi rozmiarami.