Porady

Przyczyny braku zasysania wody przez hydrofor

Najważniejsze jest pierwsze uruchomienie zestawu hydroforowego

Przed pierwszym uruchomieniem pompy hydroforowej, warto zadbać o właściwe przygotowanie urządzenia do pracy. Zwróć uwagę na położenie zaworów w instalacji hydroforowej. W trakcie pierwszego tłoczenia wody do zbiornika, upewnij się, że zawory są otwarte. To pozwoli usunąć ewentualne pęcherze powietrza, które mogą znajdować się w przewodzie ssąco-tłoczącym. Nie zapomnij również o dokładnym zalaniu przewodu wodą.

Zalewanie wodą przewodu ssąco-tłoczącego to istotna czynność w procesie odpowietrzania pompy hydroforowej. Należy ją wykonać zarówno przed rozpoczęciem korzystania z zestawu hydroforowego, jak i w przypadku, gdy hydrofor przestaje pompować wodę. Długość przewodu ssąco-tłoczącego zależy od odległości między pompą a źródłem wody, takim jak studnia czy inny zbiornik. W trakcie pompowania wody lub w wyniku drobnych nieszczelności może pojawić się powietrze w przewodzie, co może prowadzić do zapowietrzenia zestawu hydroforowego.

Odpowietrzanie pompy to zadanie, które można zrealizować bez potrzeby posiadania specjalistycznej wiedzy czy narzędzi. Pierwszym krokiem jest odszukanie otworu, przez który napełniany jest wąż ssąco-tłoczący. W większości przypadków ten otwór znajduje się na górze pompy. Precyzyjne wskazówki dotyczące jego lokalizacji znajdziesz w instrukcji obsługi pompy hydroforowej. Kolejnym krokiem jest napełnienie przewodu wodą do pełna i uruchomienie pompy.

Kiedy hydrofor przestaje zasysać wodę, pierwszym krokiem do podjęcia jest proces odpowietrzania. W wielu przypadkach może być konieczne kilkakrotne powtórzenie tej czynności, zanim pompa ponownie rozpocznie tłoczenie wody z studni lub innego zbiornika. Procedura odpowietrzania jest także niezbędna po serwisie pompy.

 

Gdy hydrofor przestaje zasysać wodę, warto dokładnie sprawdzić warunki panujące w ujęciu

Zanim zaczniesz wykorzystywać wodę ze studni, istotne jest, abyś zdobył szczegółową wiedzę na temat warunków w ujęciu wody. To pozwoli Ci dokładnie ocenić, czy ilość dostępnej wody jest wystarczająca do zaspokojenia Twoich potrzeb. Takie informacje umożliwią Ci również dostosowanie parametrów pompy oraz wielkości zbiornika hydroforowego.

Zalecanym podejściem jest zlecenie badania hydrogeologicznego jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych. Dzięki temu otrzymasz informacje o głębokości lustra wód podziemnych oraz o przewidywanej wydajności ujęcia. Choć badanie to wiąże się z pewnym kosztem, wynoszącym co najmniej kilkaset złotych, pozwoli ono uniknąć niepotrzebnych nakładów na próbne wiercenie studni.

Jeśli Twoja studnia zapewnia wydajność wynoszącą 50 litrów na minutę, to zaleca się wybór pompy o zbliżonej wydajności. Inwestycja w urządzenie, które pompowałoby znacznie większą ilość wody, często wiąże się z dodatkowymi kosztami, nie przynoszącymi realnych korzyści. Montaż pompy o znacznie wyższej wydajności niż studnia może prowadzić do problemów, takich jak zrywanie lustra wody. Wtedy też dochodzi do zapowietrzenia, a hydrofor nie pompuje wody.

 

Pompa, która nie działa poprawnie, może uniemożliwić hydroforowi prawidłowe zasysanie wody.

Przyczyna trudności z pompowaniem wody przez hydrofor może wynikać z problemów z samą pompą. Urządzenia pompujące ulegają naturalnemu zużyciu i w końcu mogą wymagać naprawy lub nawet całkowitej wymiany. W takiej sytuacji stajesz przed wyborem między naprawą uszkodzonej pompy a nabyciem nowego urządzenia. Oba rozwiązania mają swoje zalety i wady. Jeśli awarii ulegnie silnik, istnieje opcja zakupu nowego podzespołu i samodzielnej jego zamiany, albo też zlecenia tego zadania profesjonalnemu serwisowi.

Kiedy pompa głębinowa nie pobiera wody, nie zawsze oznacza to awarii urządzenia. Aby ocenić stan pompy, konieczne jest jej wyjęcie ze studni. Warto skoncentrować się na sprawdzeniu zaworu zwrotnego – czasem wystarczy go oczyścić, aby przywrócić pompie pełną funkcjonalność. Inną możliwą przyczyną, która może utrudniać zasysanie wody przez hydrofor, jest zatkany filtr. W zależności od konstrukcji, istnieje opcja oczyszczenia filtra lub zamiany go na nowy.

 

Sprawdź kondycję zbiornika hydroforowego, jeśli nie dochodzi do zasysania wody

Problemy zestawu hydroforowego mogą również wynikać z uszkodzeń zbiorników ocynkowanych lub zbiorników przeponowych. Zbiorniki ocynkowane wyróżniają się wysoką pojemnością oraz solidną, prostą konstrukcją. Warto regularnie sprawdzać poziom ciśnienia w takim zbiorniku, aby zapewnić efektywną pracę całego układu hydroforowego. Natomiast zbiorniki przeponowe posiadają elastyczną membranę. W przypadku tego typu zbiorników, konieczność uzupełniania ciśnienia zazwyczaj występuje 1-2 razy w roku. Warto jednak pamiętać, że membrana podlega naturalnemu zużyciu, więc po pewnym czasie może być niezbędna jej wymiana.