Porady

W jaki sposób wyczyścić zbiornik hydroforowy?

Jakie są przyczyny gromadzenia się zanieczyszczeń w zbiorniku hydroforowym?

Najczęstszym powodem gromadzenia się zanieczyszczeń w zbiorniku hydroforowym jest występowanie osadów, które powstają z rozpuszczonych w wodzie minerałów, zwłaszcza związków żelaza i manganu. Te związki, kiedy mają kontakt z tlenem z powietrza, ulegają utlenieniu i wytrącają się jako osad o rdzawym wyglądzie. Kolejnym źródłem zanieczyszczenia, szczególnie w przypadku zbiorników ocynkowanych, jest korozja wewnętrznych ścianek. To się dzieje, gdy ocynkowana warstwa jest uszkodzona, a żelazne ścianki zaczynają rdzewieć. W rzadkich przypadkach w wodzie zawierającej dużo żelaza mogą się rozwijać bakterie, które utleniając żelazo, przyczyniają się do powstawania żelazistego osadu oraz biofilmu, który będzie go dodatkowo sklejał.

Czyszczenie zbiornika ocynkowanego krok po kroku

W przypadku zbiorników ocynkowanych, pierwszym krokiem jest opróżnienie rezerwuaru z wody. Następnie trzeba odłączyć go od rur i, jeśli to możliwe, przenieść na zewnątrz. Tam powinno się otworzyć otwór rewizyjny (wyczystkę). Jeśli występują trudności z odkręceniem pokrywy wyczystki, można użyć środka odrdzewiającego. Po otwarciu, konieczne jest usunięcie nagromadzonych zanieczyszczeń z wnętrza i dokładne umycie wodą pod ciśnieniem, np. za pomocą myjki ciśnieniowej. Następnie zbiornik trzeba dokładnie wypłukać bieżącą wodą, aby pozbyć się wszelkich pozostałości osadów. Jeśli w rezerwuarze pojawiły się bakterie utleniające żelazo, konieczne może być dodatkowe zdezynfekowanie go, na przykład za pomocą roztworu perhydrolu. Po wszystkich tych krokach osłona wyczystki powinna być ponownie zamontowana, a przy okazji warto wymienić gumową uszczelkę otworu rewizyjnego, którą można zakupić w sklepie hydraulicznym. Po wyczyszczeniu zbiornika, należy go ponownie zainstalować na swoim miejscu, napełnić wodą i za pomocą pompy doprowadzić powietrze do rezerwuaru, aby osiągnąć odpowiednie ciśnienie wody w zbiorniku hydroforowym.

Inną sytuacją jest pojawienie się rdzy wewnątrz nieużywanego zbiornika ocynkowanego. Warstwa rdzy często pojawia się wtedy, gdy ochronna warstwa cynku zostanie uszkodzona, na przykład przez drobiny piasku, które przedostały się wraz z wodą studzienną. W przypadku zbiorników ocynkowanych ważne jest unikanie agresywnych środków chemicznych do czyszczenia, które mogą reagować z cynkiem. Również czyszczenie mechaniczne, takie jak piaskowanie lub używanie szorstkich szczotek, jest niewskazane, ponieważ może powodować dodatkowe uszkodzenia warstwy cynkowej. W sytuacji, gdy warstwa ochronna cynku wewnątrz zbiornika ulegnie poważnym uszkodzeniom, zbiornik nie nadaje się już do przechowywania wody do celów domowych. W takim przypadku można go jeszcze wykorzystać do gromadzenia wody do podlewania roślin jako element systemu nawadniającego. Jeśli jednak nie chcemy pozbywać się wartościowego rezerwuaru, warto rozważyć jego regenerację w specjalistycznym zakładzie. Tam wnętrze zostanie oczyszczone, a następnie nałożona zostanie nowa warstwa cynku przez wykwalifikowanych fachowców. W przypadku dążenia do utrzymania wysokiej jakości wody użytkowej zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem może być zakup nowego zbiornika hydroforowego, najlepiej o podobnych parametrach. Jeśli woda w studni jest agresywna chemicznie i przyczynia się do degradacji ocynkowanej powierzchni, warto również rozważyć zakup i montaż zbiornika wykonanego ze stali nierdzewnej.

W jaki sposób wyczyścić zbiornik przeponowy?

W zbiornikach przeponowych również istnieje możliwość gromadzenia się osadów, ale ryzyko jest tu mniejsze niż w przypadku zbiorników ocynkowanych, ponieważ woda studzienna nie ma bezpośredniego kontaktu z powietrzem, tak jak to ma miejsce w zbiornikach ocynkowanych. Jeżeli podejrzewamy, że zbiornik może być zanieczyszczony osadami, pierwszym krokiem jest opróżnienie zbiornika, a następnie, jeśli to możliwe, wyjęcie przepony. Po zbadaniu jej stanu, zaleca się dokładne wypłukanie jej wnętrza pod bieżącą wodą i ponowny montaż w zbiorniku. Po tych krokach wystarczy dokonać dopompowania powietrza.

Jak sobie radzić z osadami?

Jak ogólnie wiadomo, lepiej jest zapobiegać problemom niż potem je rozwiązywać. W związku z tym, jeśli woda w studni zawiera znaczną ilość soli mineralnych, zwłaszcza żelaza i manganu, może być konieczne zastosowanie urządzenia do usuwania tych zanieczyszczeń, znanego jako odżelaziacz, w systemie wodociągowym. Warto jednak zaznaczyć, że odżelaziacz działa najefektywniej z rezerwuarem ocynkowanym, dlatego często rozważa się wymianę zbiornika hydroforowego (z przeponowego na ocynkowany).

Jeśli woda w studni jest zapiaszczona, skutecznym rozwiązaniem jest zainstalowanie filtru piaskowego. Ten filtr będzie usuwać cząstki piasku, zanim dostaną się do zbiornika i spowodują jego zanieczyszczenie. Filtr ten mocuje się po stronie tłocznej instalacji przed zbiornikiem hydroforowym.

Zachowanie czystości zbiorników hydroforowych jest nieodzowne, aby utrzymać efektywność domowej instalacji wodociągowej i zapobiec gromadzeniu się osadów na armaturze oraz w urządzeniach, a także uniknąć pojawiania się niechcianych plam na ubraniach podczas prania.