Kontakt

MENEDŻER PRODUKTU

Adam Kaczmarek
tel. +48 61 622 58 90
e-mail: ak@bibusmenos.pl
pn-pt 8.00 – 16.00

FORMULARZ KONTAKTOWY

Oddziały

Naczynia wzbiorcze do instalacji solarnej i c.o.

Oferowane przez BIBUS MENOS naczynia wzbiorcze do instalacji solarnej i c.o. stanowią wysokiej jakości, popularne rozwiązania stosowane w instalacjach domowych i komercyjnych. Naczynie wzbiorcze w naszej ofercie posiada innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne oraz nie ulega korozji dzięki wysokiej jakości materiałów. Szeroka oferta BIBUS MENOS obejmuje naczynia o wielu pojemnościach – od 8 do 150 litrów.

Naczynie wzbiorcze – informacje ogólne

Zbiorniki tego typu stanowią jeden z elementów zabezpieczających układu centralnego ogrzewania. Zostały one zaprojektowane oraz zoptymalizowane w taki sposób, aby zrekompensować wzrost ciśnienia, który powstaje przy starcie pompy oraz przy zmianie objętości wody, a także zmianie temperatury w instalacji grzewczej.
Zapobieganie nadmiernemu przyrostowi ciśnienia stanowi ważną część eksploatacji instalacji grzewczych. Przeponowe naczynia wzbiorcze umożliwiają kompensację rozszerzalności cieplnej wody, dzięki czemu możliwa jest kontrola ciśnienia wody w instalacji. Niektóre z wymagań w tym zakresie są regulowane przepisami prawnymi. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury dotyczące warunków, jakie powinny zapewniać budynki i ich usytuowanie podaje, iż grzewcza instalacja wodna musi być zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem temperatury oraz ciśnienia. Szczegółowe wymagania techniczne w tym zakresie wynikają z normy PN-B-02414:1999 – „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi – Wymagania”.
Naczynie wzbiorcze do instalacji solarnej i c.o. posiada zabudowę ze szczelną przeponą z butylu, która nie dopuszcza do kontaktu medium z wewnętrzną powierzchnią naczynia, dzięki czemu utrzymywana jest czystość płynu w całym obwodzie. Ważną rolę pełni także zawór służący do regulacji ciśnienia, podłączenie wody, a także komora powietrzna pod ciśnieniem wstępnym. Nowoczesna zabudowa oraz trwałość zbiorników wynika z wykorzystywanego do ich produkcji, wysokiej jakości materiału, czyli stali głęboko tłoczonej. Zewnętrzna powłoka epoksydowa zapewnia natomiast wysoką ochronę przed korozją. Naczynie wzbiorcze do instalacji solarnej i c.o. pełni kilka funkcji. Przede wszystkim umożliwia utrzymywanie ciśnienia w całej instalacji z uwzględnieniem dopuszczalnych granic. Kompensuje również zmianę objętości wody grzewczej w efekcie zmian temperatury.

Naczynia wyrównawcze

Oferujemy najwyższej jakości naczynia wyrównawcze C.O., które cieszą się obecnie ogromną popularnością. Ich podstawową funkcją jest odpowiednie wyrównywanie poziomu cieczy obecnej w układzie ogrzewania centralnego.

Zbiorniki SolarWave™

Jeśli szukacie zbiorników GWS o sprawdzonych parametrach, naczynia rozszerzalne SolarWave™ są rozwiązaniem o sprawdzonej jakości dla Waszych układów solarnych.

Zbiorniki HeatWave™

Naczynia HeatWave™ są wysokiej jakości rozwiązaniem dla układów hydraulicznych rozszerzalnościowych. Zbiorniki HeatWave™ budowane są zgodnie z tymi samymi surowymi normami co zbiorniki PressureWave™ oraz Challenger™.